Bomber

Dasha

Oxana

Hazel

Indyra

INDYRA vom Henkersteg Indyra

 

WT: 13.06.2017

ZB-Nr: folgt

Herz
HD
Spondylose

Vater: Wildthing vom Igneshof (Willi)

Mutter: Oxana Sidarta